McDonald’s Vaksalagatan


Restaurang McDonald's Vaksalagatan har drive-in och ligger (Fyra Mackarnas Korsning) i Uppsala.


Om McDonald's Vaksalagatan

Årstagatan 1-3 (Fyra Mackarnas Korsning)
754 34 Uppsala
018-253520
mcd-247@se.mcd.com